Optellen en aftrekken

Eraf sommen met de getallenlijn

Kolomsgewijs optellen met tussenstappen

Onder elkaar aftrekken met onthouden (minsommen cijferend)

Deelsommen

Wat is delen?

Delen met rest

Delen met splitsen (splitsdakje)

Grote deelsom en de nullen veranderen

Positie (of plaats) van een getal

Kommagetallen

Breuken

Het begin: teller en noemer

Optellen: breuken met gelijke noemers

Vereenvoudigen breuken

Eraf sommen: breuken van hele getallen afhalen

Vermenigvuldigen: breuken met ongelijke noemers

Delen: hele getallen delen door breuken

Klokkijken

Halve uren

Halve uren

Het hele uur

De digitale klok

Verhoudingstabel

Verhouding met gewone getallen

Meten en meetkunde

Leer de lengtematen uit het hoofd

Referentiematen

Lengtematen uitleg

Maten omrekenen: handig ezelsbruggetje

Omtrek & oppervlakte

Kilo, pond en ons lied