Ouderbetrokkenheid

Op verschillende manieren zijn ouders betrokken bij De Spiegel. Iedereen draagt binnen zijn/haar eigen mogelijkheden een steentje bij. Iets waar wij trots en zuinig op willen zijn. Zo zijn er ouders die ondersteunen bij onderwijsactiviteiten, bij feestelijke gebeurtenissen, bij het onderhoud van de school en het plein. Daarnaast zijn er ouders die zitting hebben genomen in de medezeggenschapsraad of de activiteitencommissie. De MR en GMR worden beschreven in een apart item op deze site. U kunt zich middels de ouderhulplijst aanmelden voor verschillende activiteiten.

Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie (AC) van CBS De Spiegel verzorgt en begeleidt jaarlijks heel veel activiteiten. Bij de feesten staan de leden van de activiteitencommissie klaar. We organiseren onder andere het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Koningsdag, het Paasfeest en de wandel-driedaagse.
Daarnaast zorgen we voor een schone school door de schoonmaakavonden te organiseren en ondersteunen we bij de sportieve activiteiten en toernooien. Ook de schooltenues voor de wandel-drie-daagse en het schoolvoetbal worden geregeld door leden van de AC. 

De activiteitencommissie bestaat momenteel uit de volgende leden / ouders:

Voorzitter: Sandra 
Penningmeester: Hans 

  • Mirjam
  • Bas J.
  • Jorine
  • Inge
  • Marjolein
  • Dennis
  • Bas L.
  • Stefan

Namens het schoolteam zijn dit: Anneke Bekedam en Inge Verkouw

Het e-mailadres van de activiteitencommissie is: ac@cbsdespiegel-dalfsen.nl.

Verkeerscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school en is betrokken bij allerlei extra activiteiten, zoals de jaarlijkse fietskeuring, het praktische verkeersexamen, het dode-hoek-project en het tweejaarlijkse project VOMOL. In de schoolgids leest u hier meer over.

Sfeercommissie

Meerdere keren per jaar worden de algemene ruimtes en vitrines, afhankelijk van het seizoen of een thema, op passende wijze aangekleed door een aantal ouders/verzorgers.

Klassenouder

Bij de start van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als klassenouder bij de groepsleerkracht van zijn/haar kind(eren). De klassenouder draagt, in overleg met de leerkracht, zorg voor het organiseren van ouderhulp t.b.v. diverse activiteiten.