Ondersteuning

Op onze school kunnen we verschillende vormen van ondersteuning bieden. Deze ondersteuning wordt gecoördineerd door onze IB-er (internbegeleider) Janeska van Pijkeren en IB-er in opleiding Gerlinde Hartkamp. Janeska is drie dagen per week werkzaam als intern begeleider en Gerlinde één dag. Janeska en Gerlinde zijn bereikbaar via mail: janeska.vanpijkeren@cbsdespiegel-dalfsen.nl en gerlinde.hartkamp@cbsdespiegel-dalfsen.nl.

Naast de intern begeleiders werken er bij ons op De Spiegel een aantal RT-ers (Remedial Teachers) en onderwijsassistenten. Zij verzorgen de nodige begeleiding wanneer de hulp van de leerkracht in de klas alleen niet genoeg is.