Variagroep

Ieder kind is uniek en mag zichzelf laten zien zoals hij of zij is. Ieder kind heeft kwaliteiten en wij willen deze graag samen met de kinderen ontdekken en uitbouwen. Ons motto is niet voor niks: ‘Laat maar zien wie je bent!’.

Ons onderwijsaanbod proberen wij af te stemmen op de (leer)behoeften van de leerling. 'Leren door doen' is hierbij een van de mogelijkheden die wij als school bieden middels de Varia-groep.

In onze Varia-groep staat ‘leren door doen’ centraal. Deze groep is gehuisvest op onze 2e locatie in Ankum: De BuitenSpiegel. De variagroep is, net als de Plusklas, onderdeel van stichting Floreant. Leerlingen uit groep 7/8 waarbij ‘het leren door te doen’ wenselijk is, naast het reguliere aanbod, komen hiervoor in aanmerking.

In de Variagroep gaan de leerlingen een dagdeel per week met een gespecialiseerde leerkracht aan de slag met praktische opdrachten. Door middel van spelvormen, instructies en praktijkbezoeken wordt vorm gegeven aan de doe-activiteiten (bv. schilderen, houtbewerken, metaal bewerken, koken) om zo te komen tot leren.

Aanmelding voor de Variagroep wordt altijd in overleg met ouders gedaan. Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de Variagroep, meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de intern begeleider van onze school.

Nieuwsgierig geworden? 

Klik hier voor een kijkje in de Variagroep.

 

Plusklas

Ieder kind is uniek en mag zichzelf laten zien zoals hij of zij is. Ieder kind heeft kwaliteiten en wij willen deze graag samen met de kinderen ontdekken en uitbouwen. Ons motto is niet voor niks: ‘Laat maar zien wie je bent!’.

Ons onderwijsaanbod proberen wij af te stemmen op de (leer)behoeften van de leerling. Voor leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn, bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusklas van onze stichting Floreant. De Plusklas in Dalfsen in gehuisvest op de onze tweede locatie in Ankum: De BuitenSpiegel. Kinderen die de Plusklas bezoeken, doen dit één dagdeel per week.

Op school al bieden we een leerlingen extra en andere leerstof en/of activiteiten aan wanneer zij laten zien dit nodig te hebben. Dit geven wij onder andere vorm door inzet van de methodiek van Levelwerk. Wanneer dit voor leerlingen nog niet toereikend is, dan komt de Plusklas in beeld.

Aanmelding voor de Plusklas wordt altijd in overleg met ouders gedaan. Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de Plusklas. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de intern begeleider van onze school.

TOPklas

Op CBS De Kardoen in Ommen en Het Avontuur in Dalfsen is er gestart met het TOP, het Taal Ondersteunings Punt. Kinderen van groep 3-8 worden een aantal keren per week gedompeld in een taalbad. Door gespecialiseerde leerkrachten wordt een nauwkeurig afgestemd aanbod verzorgd. Het TOP is er niet alleen voor de kinderen van de genoemde scholen, maar ook kinderen van andere scholen in de regio zijn welkom. Het doel is om deze kinderen uit te laten stromen op een voor hen passend niveau, opdat ze met gelijkstand i.p.v. achterstand hun schoolse leven kunnen vervolgen. We zijn er van overtuigd dat we hiermee het verschil kunnen maken voor deze groep kinderen.
Onderwijs aan de zgn. nieuwe nieuwkomers (kinderen die geen Nederlands spreken) valt ook onder de paraplu van het TOP. Voor hen is een goede voorziening op OBS De Dennenkamp in Ommen. Het is uniek en bijzonder mooi dat de drie genoemde besturen de krachten gebundeld hebben en zowel voor financiering als uitvoering zorgen.