Christelijke basisschool De Spiegel

"Laat maar zien wie je bent!"

Ieder kind is uniek en mag zichzelf laten zien zoals hij of zij is. Ieder kind heeft kwaliteiten en wij willen deze graag samen met de kinderen ontdekken en uitbouwen.

Op De Spiegel is veel aandacht voor de hoofdvakken: taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie. Maar de school besteedt ook zeker aandacht aan bewegingsonderwijs, expressievakken en muziek.

Wij willen kinderen een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect meegeven en hun persoonlijkheid benadrukken. Leerlingen mogen trots zijn op zichzelf, op hun cultuur en levensbeschouwing.

"Als een kind in de spiegel kijkt, mag het van zichzelf zeggen dat het mooi is zoals het is."

Op Christelijke basisschool de Spiegel…

…bieden wij kwalitatief goed, eigentijds, veilig, gelukkig en gezond onderwijs. Wij nemen de tijd om leerlingen te zien en te helpen zodat zij zich kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Elke week is er aandacht voor sociale vorming. Wij gebruiken hiervoor de kanjertraining.

Wij zijn een brede zorgschool. Wij willen mogelijkheden bieden voor zoveel mogelijk kinderen, ook de kinderen die behoefte hebben aan speciale zorg. Zorgverbreding geldt niet alleen voor kinderen met leerachterstanden en/of gedragsproblemen maar ook voor kinderen die juist een voorsprong hebben, bijvoorbeeld voor (hoog)begaafde kinderen. Waar nodig bieden wij directe hulp binnen de klas aan de instructietafel of buiten de klas door middel van remedial teaching.

…zijn wij er als team voor leerlingen, ouders én elkaar, hebben wij plezier en dat weerSPIEGELen we. We delen ervaringen, waarderen, stimuleren en ontwikkelen elkaars kwaliteiten en benutten die op een positieve manier. Hierbij voelen wij de ruimte om onszelf te zijn.

…werken wij enthousiast samen: leerlingen, ouders en team. We gaan uit van elkaars beste bedoelingen, luisteren naar elkaar en geven elkaar feedback. In onze communicatie zijn wij eenduidig en duidelijk. We zorgen ervoor dat iedereen tijdig wordt geïnformeerd. We communiceren vanuit positieve verwachtingen.

De Spiegel is een stageschool waar doorlopend studenten van de opleiding onderwijsassistent en/of leerkracht basisonderwijs door onze leerkrachten worden begeleid tot toekomstige collega’s. Deze studenten komen van verschillende scholen uit de omgeving van Dalfsen.

Op onze school krijgen leerkrachten de ruimte en mogelijkheden om hun eigen kennis en vaardigheden up-to-date te houden door middel van (bij)scholing. Tevens krijgen leerkrachten door regelmatig overleg en collegiale consultatie ruimte om van elkaar te leren.

“Een kind laat zich ondeugend, nieuwsgierig, onderzoekend zien en daagt ons uit om er op in te gaan. Misschien houdt het ons ook wel een spiegel voor.”

…blijven wij in ontwikkeling. Wij hebben als team een nieuwe missie/visie geschreven. Deze kunt u teruglezen op de website in ons schoolplan 2019-2023. Op onze tweede locatie, in Ankum, werken wij aan meerdere projecten zoals de aanleg van een moestuin en de inrichting van een technieklokaal. Naast de Plusklas hebben wij sinds dit schooljaar ook een Variagroep opgericht binnen onze stichting Floreant. Deze groep staat open voor alle kinderen uit Dalfsen en omgeving. De Variagroep is met name bedoeld voor kinderen die anders leren dan uit boeken.

Nieuwgierig geworden?
Neem dan eens een kijkje in De Spiegel. Het is mogelijk de school te bekijken en de sfeer te proeven en kennis te maken met de leerkrachten tijdens onze kijkdag. Komt deze datum u niet uit? Maakt dan gerust een afspraak met onze directeur of zijn plaatsvervanger. Mocht u na dit gesprek, de kennismaking met de school en het lezen van de schoolgids besluiten om uw kind aan te melden, dan kunt u het aanmeldingsformulier downloaden vanaf onze website. Twee weken voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij een aantal dagdelen alvast komen wennen.

Hopelijk tot ziens!

Vriendelijke groeten,
Het schoolteam CBS De Spiegel