Sectorplan COVID-19

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat wij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. Naast richting geef het sectorplan ook ruimte voor maatwerk.

Hier vindt u het sectorplan van CBS De Spiegel. De MR heeft ingestemd met dit plan.