Variagroep

Ieder kind is uniek en mag zichzelf laten zien zoals hij of zij is. Ieder kind heeft kwaliteiten en wij willen deze graag samen met de kinderen ontdekken en uitbouwen. Ons motto is niet voor niks: ‘Laat maar zien wie je bent!’.

Ons onderwijsaanbod proberen wij af te stemmen op de (leer)behoeften van de leerling. 'Leren door doen' is hierbij een van de mogelijkheden die wij als school bieden middels de Varia-groep.

In onze Varia-groep staat ‘leren door doen’ centraal. Deze groep is gehuisvest op onze 2e locatie in Ankum: De BuitenSpiegel. De variagroep is, net als de Plusklas, onderdeel van stichting Floreant. Leerlingen uit groep 7/8 waarbij ‘het leren door te doen’ wenselijk is, naast het reguliere aanbod, komen hiervoor in aanmerking.

In de Variagroep gaan de leerlingen een dagdeel per week met een gespecialiseerde leerkracht aan de slag met praktische opdrachten. Door middel van spelvormen, instructies en praktijkbezoeken wordt vorm gegeven aan de doe-activiteiten (bv. schilderen, houtbewerken, metaal bewerken, koken) om zo te komen tot leren.

Aanmelding voor de Variagroep wordt altijd in overleg met ouders gedaan. Er gelden bepaalde toelatingseisen voor de Variagroep, meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de intern begeleider van onze school.

Nieuwsgierig geworden? 

Klik hier voor een kijkje in de Variagroep.